Carriers by Freda j.d.o.o.

  • Carriers by Freda
compare_arrows0

Pravila privatnosti

Izjava o povjerljivosti i zaštiti osobnih podataka


1.    Uvodne odredbe

    
Tvrtka Carriers by Freda j.d.o.o., Tvrđavica 45, 31000 Tvrđavica (dalje u tekstu: Freda) kao Voditelj obrade podataka, daje ovu Izjavu o povjerljivosti i zaštiti osobnih podataka (dalje u tekstu: Izjava) povodom zaštite podataka vezano uz obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka s obzirom na to da je Freda obveznik primjene odredaba Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. (dalje u tekstu: Opća uredba) kao i obveznik Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.
            
     Voditelj obrade pri obradi osobnih podataka poduzima sve mjere zaštite osobnih podataka od povrede osobnih podatka, uključujući sve legitimne, tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka, da se podatci zaštite od bilo kakve neovlaštene obrade, bilo vanjske (od strane podizvođača, dobavljača, drugih korisnika usluga, neovlaštenih trećih), bilo interne, podrazumijevajući da će se u cijelosti pridržavati zahtjeva i načela Opće uredbe. Pristupanjem i/ili uporabom internetskih stranica tvrtke Carriers by Freda j.d.o.o., Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio te da je suglasan s ovom Izjavom, uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe ovih internetskih stranica. Ukoliko Korisnik s istim nije suglasan, dužan se suzdržati od korištenja istih, napustiti ih te ne pristupati i/ili koristiti internetske stranice Frede.

Službenik za zaštitu podataka

    
     Tvrtka Carriers by Freda j.d.o.o. imenuje službenika za zaštitu osobnih podataka kako bi mogao bii kontaktiran za sva pitanja ili pritužbe vezane uz našu politiku privatnosti ili rukovanje osobnim podatcima. Ime i kontaktne informacije našeg službenika za zaštitu podataka su:

Damir Juričić
carriersbyfreda@gmail.com

2. Prikupljanje podataka
                            
Osobni podatak jest svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet poznat ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podatci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Osobne podatke Korisnika prikupljamo samo kada isti svojom voljom pruži navedene informacije. Podatci o Korisniku prikupljaju se kada se ispuni obrazac i/ili prilikom prijave na newsletter.
Trebali biste imati na umu da se neosobne informacije i podatci mogu automatski prikupljati putem naših internetskih servera ili korištenjem „kolačića“ koji će biti detaljnije opisani u nastavku ove Izjave.
Primjeri informacija o korištenju ovih internetskih stranica uključuju: najposjećenije i najgledanije stranice i poveznice na ovim internetskim stranicama, broj ispunjenih obrazaca, vrijeme provedeno na stranici, najpopularnije ključne riječi koji korisnike vode do naše stranice, Internet Protocol (IP) adresa, informacije koje se skupljaju putem „kolačića“, podatci uređaja poput postavki hardwarea, sistemske aktivnosti, vrste pretraživača i slično.

Da bismo „kolačiće“ mogli koristiti sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama, Direktivama EU 2002/58/EZ i 95/46/EZ te Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR), treba nam vaša privola.

Klikom na Prihvaćam kolačiće dopuštate pohranjivanje kolačića na vaše računalo ili mobilni uređaj. U okviru Promijenite postavke kolačića za ovu web stranicu moguće je onemogućiti (deaktivirati) funkcionalne i marketinške/performansne kolačiće. Ako onemogućite kolačiće, možda nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti web stranice. Ako ne želite prihvatiti pohranjivanje kolačića, postavke možete kontrolirati i konfigurirati u postavkama vašeg web preglednika (Google Chrome, Mozilla Firefox itd.)


3. Obrada podataka

Podatke dobivene o Korisnicima upotrebljavamo u jednu ili više navedenih svrha:
•    Radi personalizacije korisničkog iskustva (prikupljene informacije nam pomažu da bolje odgovorimo na Vaše individualne potrebe);
•    Radi poboljšanja Freda internetskih stranica (trajno nastojimo poboljšati ponudu Freda internetske stranice na temelju povratnih informacija koje dobivamo od naših posjetitelja);
•    Radi uspostave primarnog kanala komunikacije s Korisnikom;
•    Radi povremenog slanja e-poruka se mogu odnositi na primanje vijesti ažuriranja, informacija o sličnim proizvodima i/ili uslugama i drugim sličnim stvarima.

4. Zaštita vaših podataka

Kako bismo zaštitili osobne podatke koje Korisnik šalje preko ovih internetskih stranica, koristimo fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Neprestano nadograđujemo i testiramo našu sigurnosnu tehnologiju. Ograničavamo pristup ukupnim osobnim podatcima Korisnika na onu skupinu zaposlenika koji trebaju znati te informacije kako bi pružili neke koristi i/ili usluge, odnosno ispunili ugovornu obvezu. Slijedom navedenog, Freda educira vlastite zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti ukupnih osobnih podataka Korisnika.

5. Pohrana i rok čuvanja podataka

Svi podatci su pohranjeni u bazama podataka službenih i sigurnih internetskih servera koje koristi Freda. Pohranjene podatke Freda neće prenijeti i/ili pohraniti u države izvan Europske Unije.

Osobni podatci Korisnika čuvaju se i štite za vrijeme trajanja poslovnog, odnosno obveznog odnosa Korisnika s Fredom. Osobni podatci koji su nam u spomenutu svrhu dani na raspolaganje u poslovne ili kontaktne svrhe, redovito se brišu nakon dvanaest mjeseci od dana kada su podatci stavljeni na raspolaganje.

6. Prava pojedinaca

Ako Korisnik želi znati posjeduju li se i/ili obrađuju njegovi osobni podatci, i/ili želi pristupiti osobnim podacima koje Freda posjeduje o istom, može se navedenom pitanju obratiti putem elektroničke pošte carriersbyfreda@gmail.com

Također, Korisnik može zahtijevati informacije o: svrsi obrade podataka, kategorijama osobnih podataka pod obradom; trećim stranama koje su možebitno primile osobne podatke od Frede; koji je izvor osobnih; koliko dugo će se čuvati podatci.

Korisnik ima pravo na ispravak osobnih podataka koje posjeduje Freda ako su isti netočni. Također, Korisnik može, uz određene iznimke, zatražiti da se izbrišu njegovi osobni podatci i/ili se prestane s njihovom obradom. Korisnik može tražiti da Freda prestane koristiti osobne podatke u svrhe izravnog marketinga.

U mnogim državama Korisnik ima pravo poslati pritužbu, odnosno prigovor nadležnom tijelu za zaštitu podataka ako nije zadovoljan načinom kako se postupa s njegovim osobnim podatcima. Ako je tehnički izvedivo, Freda će na temelju zahtjeva Korisnika poslati osobne podatke ili ih prenijeti izravno na drugog Voditelja obrade.

Korisnik može u bilo kojem trenutku s budućim učinkom opozvati privolu vezanu uz prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka.  

7. Obavješćivanje o povredi osobnih podataka

U slučaju povrede osobnih podataka Freda će Korisnika i nadležno nadzorno tijelo  porukom o tome obavijestiti putem elektroničke pošte u roku 72 sata od nastupa navedenih okolnosti, što uključuje informacije o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, možebitnom utjecaju na usluge i planirane mjere za osiguranje podataka Frede te ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po Korisnika.
Obavijest o povredi neće se slati u sljedećim slučajevima:
•    ako postoje tehničke i organizacijske mjere zaštite (poput enkripcije) koje su primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, koje te podatke čine nerazumljivim bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti;
•    ako je Freda poduzela naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode pojedinaca;
•    ako bi to iziskivalo nesrazmjeran napor (u tom slučaju ćemo Korisnika obavijestiti putem sredstava javnog obavješćivanja ili slične jednako djelotvorne mjere).
Povreda osobnih podataka znači povredu sigurnosti koja vodi do nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neautoriziranog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, čuvaju i obrađuju u vezi s nuđenjem naših usluga.

8. Promjene povjerljivosti podataka

Freda je ovlaštena izmijeniti Izjavu u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka na ovim internetskim stranicama. Izmjena Izjave podataka stupa na snagu odmah nakon objave na internetskim stranicama. Bilo kakvo korištenje ovih internetskih stranica od strane Korisnika nakon takve obavijesti podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.

Korisnik se obvezuje povremeno iznova pročitati Izjavu kako bi se upoznao s eventualnim promjenama. Ukoliko Korisnik koristi internetske stranice nakon izmjene Izjave, presumira se da se upoznao s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihvaća. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.

9. Vrste prikupljenih informacija i uporaba prikupljenih informacija

Freda poštuje privatnost svakog Korisnika koji posjeti ove internetske stranice te prikuplja samo osnovne osobne informacije koje identificiraju Korisnike internetskih stranica, a koji su nužni za ispunjenje elementarnih poslovnih i/ili ugovornih obveza. Prikupljanje i čuvanje podataka izvodi se u skladu s odredbama Opće uredbe i drugim pozitivnim propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka.

Freda je ovlaštena prikupljati informacije koje ne identificiraju specifičnog Korisnika, uključujući Uniform Resource Locator (URL) internetske stranice koju je Korisnik posjetio prije otvaranja ovih internetskih stranica, URL internetske stranice koju je Korisnik posjetio nakon napuštanja ovih internetskih stranica, vrsta pretraživača kojeg Korisnik koristi te Korisnikovu Internet Protocol (IP) adresu. Ovlašteni pružatelji usluga i oglašivači, mogu automatski prikupljati ove informacije prilikom posjete ove internetske stranice, putem „kolačića“ i  drugih alata. Freda koristi takve podatke isključivo za rješavanje problema, administriranje internetske stranice, analizu trendova, skupljanje demografskih podataka, analizu sukladnosti s pozitivnim propisima i suradnju sa službama za provođenje zakona.

Ovisno o vrstama aktivnosti, neke informacije mogu biti određene kao obvezne, a neke kao dobrovoljne. Ako Korisnik ne pruži obvezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost. Freda neće prikupljati osobne podatke putem svojih internetskih stranica i to: ime i prezime, adresa, telefonski broj ili elektronička adresa korisnika, osim ako ih Korisnik dobrovoljno prijavi, registra i/ili isto učini putem ankete, suglasnošću i/ili ako tako dopuštaju važeći zakoni i propisi za zaštitu osobnih podataka.

10. Objavljivanje osobnih informacija

Freda neće koristiti, obrađivati ili prenositi identifikacijske osobne informacije izvan granica dopuštenih odredbama Opće uredbe i drugih zakonskih propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka. Također, neće dijeliti identifikacijske osobne informacije s drugim stranama, no može podijeliti informacije o Korisnicima s povezanim tvrtkama.

Freda je ovlaštena otkriti informacije o Korisniku u svrhu zaštite Frede i zaštite drugih u skladu sa pozitivnim propisima. Freda je ovlaštena otkriti identifikacijske osobne informacije Korisnika kad je opravdano očekivati da će njihovo otkrivanje pomoći provođenju zakona ili je nužno kao posljedica sudskog naloga, da će osigurati sukladnost s ovom Izjavom, Uvjetima o korištenju naših internetskih stranica ili drugim ugovorima; ili zaštititi prava vlasništva ili sigurnosti ovih Internetskih stranica, njihovih Korisnika ili drugih osoba.

Osobne identifikacijske podatke Freda ne prodaje niti plasira na tržište trećim osobama.

11. Izbor korisnika u vezi s prikupljanjem i uporabom informacija


Korisnik može isključiti primanje administrativnih poruka putem elektroničke pošte koje se odnose na Korisničku aktivnost na internetskoj stranici, uključuju poruke u vezi s određenim Korisničkim računima, zahtjeve ili upite te poruke u vezi s kupnjom proizvoda i usluga. Ako postoji mogućnost slanja promocijskih poruka od strane Frede, Korisnik može odlučiti želi li primati promocijske poruke koje oglašavaju proizvode i usluge, uključujući ekskluzivne prodajne i druge ponude, i/ili proizvode i usluge povezanih tvrtki. Freda može slati promocijske poruke registriranim Korisnicima koji su odabrali opciju primanja promocijskih poruka. Ukoliko Korisnik ne želi primati promocijske poruke putem elektroničke pošte, u bilo kojem trenutku nakon registriranja možete odabrati opciju otkazivanja primanja promocijskih poruka outem elektroničke pošte. U slučaju kontaktiranja, Korisnik treba navesti ime i prezime, adresu, adresu elektroničke pošte i koju vrstu promocijskih poruka više ne želi primati.

12.  Zaštita podataka


Za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa Freda poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti.

13. Praćenje podataka

Freda koristi „Kolačiće“ samo uz prethodnu privolu Korisnika, sukladno odredbama Opće uredbe. Pri prvom posjetu Korisnika internetskim stranicama Frede, pojavit će se obavijest kojom će se od Korisnika zatražiti privola za postavljanje dodatnih „kolačića“. U slučaju da je Korisnik dao privolu, „kolačić“ se smješta na računalo Korisnika, a oglas, odnosno obavijest se neće više pojavljivati dok je „kolačić“ aktiviran.  Nakon isteka vijeka trajanja „kolačića“, ili ako Korisnik aktivno izbriše „kolačić“, oglas, odnosno obavijest će se ponovno pojaviti prilikom Korisnikovog sljedećeg posjeta Freda internetskim stranicama te će se ponovno pojaviti poziv na davanje privole.
 „Kolačići“ (eng. cookies) prikupljaju neosobne informacije Korisnika, ali Korisnik može urediti postavke pretraživača kako bi odbio „kolačiće“, u kojem slučaju se može dogoditi da neki dijelovi ovih internetskih stranica možda neće pravilno raditi.

„Kolačići“ predstavljaju skup informacija koje se pohranjuju na osobno računalo u trenutku pregledavanja internetske stranice. Svrha „kolačića“ je pohraniti informacije o nekim Vašim postavkama i ponašanju na internetu.

Osim jednostavnih informacija, „kolačići“ mogu pohraniti i veliki broj osobnih informacija popust imena te adrese elektroničke pošte, no za isto morate dati suglasnost kako bi se pohranilo. Ukoliko isto niste omogućili, „kolačići“ neće moći pristupiti datotekama i podatcima. Iako radnje pohrane i slanja „kolačića“ Vama nisu vidljive njih je moguće kroz postavke internetskog preglednika izbrisati ili postaviti automatsko prihvaćanje ili odbijanje „kolačića“.

Ovom praksom se trenutno služi preko 90% internetskih stranica te se prije pohrane „kolačića“ prema propisima Opće uredbe mora zatražiti Vaš pristanak.

Freda je ovlaštena pohranjivati na vašem računalu „kolačiće“ koji sadrže informacije o Korisniku koji se koriste radi uštede vremena Korisnika za vrijeme korištenja ovih internetskih stranica, radi praćenja i usmjeravanja Korisnikovih interesa s ciljem pružanja usluga prilagođenih svakom Korisniku.

Postoje dvije vrste „kolačića“, a to su privremeni i trajni „kolačići“. Privremeni „kolačići“ se pohranjuju na računalu te se po zatvaranju internetskog preglednika automatski brišu.

Trajni „kolačići“ ostaju pohranjeni u Vašem internetskom pregledniku čak i po zatvaranju, no obično imaju rok isteka. Najćešće se pohranjuju informacije koje bi olakšale pristup registriranim korisnicima što rezultira mogućnostima da korisnik bude zapamćen, odnosno da se ne mora svaki put iznova prijavljivati. „Kolačići“ prve strane dolaze od internetske stranice koju pregledavate, a prema vrsti mogu biti privremeni ili stalni. Njihova svrha je pohrana podataka korisnika kada ponovno posjeti stranicu.

„Kolačići“ treće strane dolaze s drugih internetskih mjesta poput oglašivačkih platformi te je najčešća namjena u marketinške svrhe.

14. Povjerljivost podataka trećih internetskih stranica


Ova Izjava se odnosi samo na uporabu i objavljivanje informacija koje se na ovim internetskim stranicama prikupljaju od Korisnika. Druge internetske stranice kojima se može pristupiti putem ovih internetskih stranica imaju svoje izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihovog korištenja i objavljivanja na njima. Freda ne snosi odgovornost za načine i uvjete rada trećih strana.

15. Maloljetnici

Maloljetne osobe mogu sudjelovati u promotivnim aktivnostima jedino i isključivo uz suglasnost roditelja, staratelja ili skrbnika. Freda neće svjesno prikupljati ili zadržavati informacije - osobne podatke djece mlađe od 14 godina bez inzistiranja na tome da pridobiju suglasnost roditelja, ako tako zahtijeva važeći zakon. Osobne podatke djeteta Freda će upotrebljavat ili objavljivati samo ako tako dopušta zakon, uz suglasnost roditelja prema lokalnim zakonima ili propisima ili zaštititi dijete.

16. Pravo na pritužbu nadležnom tijelu


U bilo kojem trenutku Korisnik može poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi skupljanja i obrade njegovih osobnih podataka od strane Frede. U Republici Hrvatskoj pritužba se može podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP).


Agencija za zaštitu osobnih podataka

Martićeva ulica 14
HR - 10 000 Zagreb

Tel. 00385 (0)1 4609-000
Fax. 00385 (0)1 4609-099
E-mail: azop@azop.hr
Web: www.azop.hr


17. Primjena izjave

Ova izjava primjenjuje se 30. svibnja 2018. godine do opoziva od strane tvrtke Carriers by Freda j.d.o.o. za proizvodnju i usluge.