Carriers by Freda j.d.o.o.

  • Carriers by Freda
compare_arrows0

Uvijeti korištenja

Uvjeti korištenja

Sve cijene koje su iznesene na internetskim stranicama tvrtke  Carriers by Freda j.d.o.o. (dalje u tekstu: Carriers by Freda) predstavljaju maloprodajne cijene, izražene su u kunama te uključuju PDV. 

Tvrtka Carriers by Freda pridržava pravo izmijene maloprodajnih cijena, osim u slučaju ako nije navedeno drugačije, što bi predstavljalo slučaj akcijske kupovine, kupovine pod posebnim pogodnostima ili drugih posebno naznačenih uvjeta kupovine putem ovih internetskih stranica. Maloprodajne cijene vrijede u trenutku zaprimanja narudžbe i nemaju unaprijed određeni rok važenja te se odnose isključivo za kupnju proizvoda putem internetske trgovine.


Valjanost akcijske ponude

Razdoblja trajanja i uvjeti akcija i drugih posebnih oblika prodaje (akcijska prodaja, rasprodaja, sezonsko sniženje i sl.), navedeni su uz svaku takvu ponudu.

Pravo na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora

Kupoprodajni ugovor naručitelj, kupac, odnosno krajnji korisnik (dalje u tekstu: Krajnji korisnik), može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da bi Krajnji korisnik ostvario pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, potrebno je tvrtku Carriers by Freda obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj će se navesti ime i prezime, adresa, broj telefona i adresa elektroničke pošte Krajnjeg korisnika, odnosno Kupca.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana od kada je Krajnjem korisniku ili trećoj osobi neposredno i nedvojbeno odabanoj od strane Krajnjeg korisnika, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Ako se jednostrano raskine ovaj Ugovor, tvrtka Carriers by Freda će izvršit povrat novca koji je primila od Krajnjeg korisnika (bez troškove isporuke) bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je tvrtka Carriers by Freda zaprimila pismenu odluku Krajnjeg korisnika o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko je od strane Krajnjeg korisnika odabrana druga vrsta isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka ponuđena od strane tvrtke Carriers by Freda.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora (PDF)

Povrat novca tvrtka Carriers by Freda može izvršiti tek nakon što roba bude vraćena ili nakon što se dostavi dokaz da je Krajnji korisnik robu poslao na adresu tvrtke Carriers by Freda.

Krajnji korisnik ima obvezu pregledati ili predati robu bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je upućena odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Troškove povrata robe snosi Krajnji korisnik.

Krajnji korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Rukovanje proizvodom smatrati će se korištenje proizvoda, primjerice pranje rublja u perilici rublja i slično.  


Krajnji korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora u slučajevima iz čl. 79. Zakona o zaštiti potrošača kada je predmet ugovora proizvod koji je izrađen po specifikaciji Krajnjeg korisnika ili koji je jasno prilagođen zahtjevima Krajnjeg korisnika.

Popunjeni obrazac za jednostrani raskid Ugovora (koji možete pronaći ovdje), možete poslati putem pošte na adresu Carriers by Freda j.d.o.o.Tvrđavica 45 31000 Tvrđavica ili na adresu elektroničke pošte reklamacije@freda.hr.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.


Jamstvo za ispravnost Proizvoda (Garancija)

Proizvodi koji su u prodaji na ovim internetskim stranicama pružaju jamstvo tvrtke Carriers by Freda.

Za ostvarivanje prava iz jamstva Krajnji korisnik se treba obratiti tvrtki Carriers by Freda neposredno ili elektroničkom poštom.

Uvjeti jamstva navedeni su u u Jamstvenom listu, koji je priložen svakom proizvodu. 


Dostupnost Proizvoda i rok isporuke

Rok isporuke, pod uvjetom da tvrtka Carriers by Freda proizvod drži na skladištu i/ili se radi o proizvodu koji nije izrađen po isključivim uputama Krajnjeg korinika, odnosno kupca, iznosi najviše tri radna dana za isporuke koje se imaju izvršiti Krajnjem korisniku na teritoriju kopna, a najviše osam radnih dana za isporuke koje se imaju izvršiti Krajnjem korisniku na teritorij otoka, sve računajući od trenutka kada Krajnji korisnik na adresu svoje elektroničke pošte, koju je naznačio u narudžbi, primi elektronsku obavijesti da je narudžba potvrđena. 

Rok isporuke proizvode koje tvrtka Carriers by Freda ne drži na skladištu i/ili se radi o proizvodima koji se izrađuju po isključivim uputama Krajnjeg korisnika, rok isporuke iznosi petnaest radnih dana. Također, rok isporuke može se produljiti i u slučaju događaja koje tvrtka Carriers by Freda nije mogla predvidjeti niti spriječiti. Krajnji korisnik će na način kako je to propisano ovim uvjetima biti pravovremeno obaviješten o predviđenom roku isporuke, ukoliko se radi o roku koji izlazi iz okvira propisanih u ovim Uvjetima. 


Dostava proizvoda Krajnjem korisniku obavlja se isključivo radnim danom u radnom vremenu dostavnih službi. 


U slučaju da prilikom dostave nije prisutan Krajnji korisnik osobno,  kupljeni proizvode može preuzeti druga punoljetna osoba koju je Krajnji korisnik naveo u narudžbi ili u napomeni. Osoba koja preuzima kupljeni proizvod i sve prateće dokumente prilikom primopredaje navodi svoje ime i prezime, svojstvo povezanosti sa Kupcem, datum zaprimanja i potpisuje primopredajnu dokumentaciju.


Oslobađanje od odgovornosti

Tvrtka Carriers by Freda se svojim profesionalnim pristupom trudi osigurati sukladnost i ažurnost podataka objavljenih na internetskim stranicama. Unatoč tome mogu se karakteristike proizvoda, njihovo stanje na skladištu i cijena promijeniti tako brzo da tvrtka Carriers by Freda ne stigne na vrijeme ažurirati podatke na internetskim stranicama. U tom slučaju tvrtka Carriers by Freda se oslobađa odgovornosti, uz naznaku da će Krajnjeg korisnika u najkraćem mogućem vremenskom razdoblju obavijestiti o promjenama.

Sve fotografije proizvoda na internetskoj stranici tvrtke Carriers by Freda su simbolične naravi i ne moraju popratiti potpuni izgled pojedinog proizvoda u stvarnosti.


Pisani prigovori Krajnjeg korisnika

Ovi Uvjeti kupovine sačinjeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i drugim propisima Republike Hrvatske. Svoje pisane prigovore na proizvode ili usluge tvrtke Carriers by Freda Krajnji korisnik može predati neposredno u poslovnim prostorima na adresi sjedišta tvrtke Carriers by Freda ili poslati na adresu tvrtke Carriers by Freda i to putem pošte ili elektronskom poštom kako je to navedeno u podacima tvrtke Carriers by Freda.

Tvrtka Carriers by Freda je dužna bez odgađanja potvrditi da je pisani prigovor Krajnjeg korisnika primila, obavijestiti Krajnjeg korisnika koliko će trajati njegova obrada i pravovremeno ga obavještavati o tijeku tog postupka, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja pisanog prigovora na isti odgovoriti. 

Putem Platforme Europske komisije za internetsko rješavanje sporova omogućuje se potrošačima i trgovcima iz EU-a, Norveške, Islanda i Lihtenštajna da riješe sporove povezane s internetskom kupovinom robe ili usluga bez sudskog postupka na internetskoj adresi https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/ .